info@ardim.ir
045-32789593

نحوه انتقال دامین

انتقال دامنه پسوند های ملی و بین المللی

انتقال دامنه نیاز به همکاری دو مالک فعلی که دارنده دامنه است و مالک جدید که خریدار دامنه است دارد. باید این نکته را در نظر گرفت که با انتقال دامنه و تغییر مالک، شخص خریدار مالک آن دامنه خواهد شد و مالک فعلی از این پس به هیچ شکلی به آن دامنه دسترسی نخواهد داشت. دامنه های ملی (.ir) و دامنه های بین المللی (.com) راه های متفاوتی جهت انتقال دارند، اما در کل باید گفت برای انتقال همه ی دامنه ها از ملی تا بین المللی کدی لازم است با نام کد انتقال (EPP Code) که باید آن را از پنل کاربری اخذ کرد. این کد در ابتدا و پیش از مرحله اقدام به انتقال دامنه باید اخذ شود. اگر صاحب دامنه به این کد دسترسی نداشته باشد باید آن را از مدیر فعلی دامنه که شرکت ثبت کننده دامنه است، بگیرد. دارنده این کد، هر کسی که باشد، می تواند دامنه را انتقال دهد در واقع این کد، کدی برای محافظت از انتقال دامنه است، در صورتی که کسی به این کد دسترسی نداشته باشد، نمی تواند آن دامنه را انتقال دهد، هر چند که این شخص صاحب دامنه باشد. برای انتقال دامنه معمولا علاوه بر اینکه طرفین یعنی خریدار دامنه و فروشنده آن به یک توافقی می رسند، از خریدار مبلغی به عنوان هزینه انتقال نیز دریافت می شود و در صورتی که شخص خریدار یا دریافت کننده دامنه این مبلغ را نپردازد انتقال انجام نمی گیرد. پس از پرداخت این مبلغ دامنه به صورت کامل به شخص گیرنده منتقل می شود. از این پس رابط ها و شناسه دامنه برای شخص گیرنده تغییر خواهد کرد.

انتقال دامنه بین المللی

برای انتقال دامنه بین المللی که با پسوند هایی همچون .com همراه هستند، شرایط خاصی وجود دارد که به مهم ترین موارد می پردازیم: دامنه مورد انتقال نباید قفل باشد، همچنین زمان آن نباید منقضی شده باشد. باید شصت روز از زمان ثبت آن گذشته باشد. حداقل زمان باقی مانده تا انقضای آن باید ده روز باشد. در صورت تمدید باید سی روز از زمان تمدید گذشته باشد. بعد از ثبت سفارش انتقال دامنه، ایمیلی برای انتقال دهنده ارسال می شود که باید در مدت زمان ۵ روز آن را تایید نماید و در صورت عدم تایید یعنی با انتقال یا فروش دامنه موافقت نکرده است که در این صورت با گذشت ۶ روز از زمان ثبت، درخواست انتقال لغو می گردد. انتقال دامنه های بین المللی حداکثر ۵ روز زمان می برد که پس از آن کاملا انتقال یافته و معمولا تا یک سال نیز تمدید می شود.

انتقال دامنه ملی

برای انتقال دامنه ملی که با پسوندهایی همچون .ir همراه هستند نیز شرایط مشابه دامنه های بین المللی وجود دارد که به آن ها می پردازیم. باید دامنه مورد انتقال باز باشد و در زمان انتقال در حالت قفل نباشد. رمز آن باید در اختیار شخص خریدار قرار گیرد تا او نیز مراحل لازم را سپری نماید و در نهایت شخص انتقال دهنده نیز باید انتقال را تایید نماید تا انتقال کامل صورت پذیرد.